Badania naukowe godne Nobla XD

Badania przeprowadził lek. med. Michał Sutkowski,
Prodziekan Wydziału Medycznego ds. Rozwoju, Uczelnia Łazarskiego.